Basur ağrısı

Makat bölgesinde ağrı olduğunda akla ilk basur gelir ama anal bölge hastalıkları arasında ağrısız hastalıkların en sık görüleni basurdur. Ağrı varsa tromboze hemoroid diğer deyimle boğulmuş basur olduğu düşünülür.

basur ağrısı belirtileri

Basur Ağrısı

Ağrılı varsa akla normalden farklı olan ve ıkınmakla ortaya çıkıp
kendiliğinden düzelen boğulmuş hali akla gelir. Boğulmuş memelerin anüsten dışarı çıkıp makat kasları tarafından sıkıştırılmasıyla ortaya çıkan çok şiddetli ağrıya neden olan durumdur. Önceden var olan memeler şişer, sertleşir ve dayanılmaz bir acı başlar.

basur ağrısı ne kadar sürer

Basur Ağrısı Neden Olur ?

Var olan hemoroid şiddetli ıkınma sonucu dışarı çıkar, her zamankinden farklı olarak dışarı çıkan bu memeler geri içeri giremez. İçeri girmeyen hemoroid memeleri anüs kasları tarafından sıkıştırılır diğer bir deyimle boğulur. Memeye kan gidemediği için dayanılmaz bir ağrılar ortaya çıkar. Bu durumu parmağı lastikle boğmaya benzetebiliriz.

basur ağrısı için ağrı kesici

Basur ağrısı ile karıştırılan diğer hastalıklar ;

Makat yırtılması ; makat çatlağıda denir, dışkılarken cam çizme hissi ve sonrası makatta kasılma şeklinde ağrı olur ve sıklıkla küçük bir meme eşlik eder. Şikayetler haftalardır devam ediyordur.

Makatta apse ; Mikrobik bir durumdur çok şiddetli ağrısı vardır, en sık karıştırılan hastalıktır. Anüsün yan tarafında sınırları net olmayan bir şişlik vardır ağrı apse boşaltılana kadar giderek şiddetlenir, boşaltıldığı anda hasta rahatlar. Kendi boşlasın diye beklenirse daha ciddi bir sorun olan fistül e dönüşebilir.

basur ağrısı ekşi

Makatta pıhtı toplanması ; Aşırı ıkınma sonrası anüse yakın yerde sınırları çok net yuvarlak şekilli bir şişlik oluşur. Ikınmanın şiddetine bağlı olarak bir mercimek kadar olabileceği gibi portakal kadar da olabilir. Büyüklüğüne göre şiddeti çok değişir. Boğulmuş hemoroid ile çok karıştırılır. Fark şudur; makatta pıhtı toplanması olmadan önce hiçbir şikayet yoktur.

Basur Ağrısı Nasıl Giderilir ?

Geçici olduğu için ameliyat önerilmez, şişlik indikten sonra tekrar olmasın diye tedavi edilmelidir. Şişlik ve diğer şikayetler tamamen düzeldikten sonra derecesine göre en etkili tedavi yöntemi kullanılır.

en etkili basur ilacıBasur Ağrısı İçin İlaç ;

5-10 gün sürece bu dönemi rahat atlatmak için sıkça sıcak su oturma banyosu yapılabilir, uyuşturucu etkisinden yararlanmak için uyuşturucu merhem kullanılabilir, uyuşturucu etkisi en iyi olan ilaç Anuflex Merhemdir, nohut kadar sürüldüğünde ağrı belirgin ölçüde azalır. Makatın en ağrılı hastalıklarından olan makat çatlağı ilacıdır ancak hemoproid şişmesinden kaynaklanan ağrının da azlamasını sağlar. Şiddeti azaltmak için tablet alınabilir alınabilir. Bu dönemde kullanılacak hemoroid hap ve kremlerinin hiçbir faydası olmaz.

Basur Ağrısı Ne Kadar sürer ?

Genellikle ilk 4 gün en şiddetli süredir 4 günden sonda azalmaya başlar ve 6-10 günde ciddi düzeyde azalmış olur. Şişliğin düzelmesi daha geçtir 5-8 haftayı bulabilir.

basur ağrısı nasıl geçer

Anüste Ağrı Yapan Diğer Hastalıklar

Anüste ağrının nedeninin doğru teşhis için proctoloji uzmanına yoksa genel cerrahi uzamanına muayene olunarak kesin teşhis konulmalıdır.

Anal Fissür
Yine en sık sebep kabızlıktır ve kanalda yırtık oluşur, önceleri daha çok cam çiziyormuş hissi olur 1-2 hafta içinde ağrı eklenir. Ağrının eklenmesi çatlağın müzminleştiğini gösterir. Öncelikle ilaç tedavisi denenir.
İlaç tedavisinde iki seçenek vardır
1- Rectodem merhem + Anestol pomad birliket kullanılır.
2- Anuflex merhem, tek başına yeterlidir
Tedavi hangi yöntemle yapılırsa yapılsın kabızlık engellenmelidir.

makatta ağrı

Kondilom
Başlangıçta ağrıdan pek söz edilmez, ilerledikçe derideki hasara arttığı için ilerlediği dönemlerde ağrıma yapar. Bağırsağa girip orada büyürse ağrıya ek olarak sebepsiz dışkılama hissi ortaya çıkar.

anüste ağrıÜlser
Bir tür yaradır, yara gibi acı yanma yapar. Daha çok soliter rektal üser dediğimiz bağırsağın son kısmında görülen tiptedir.

Ragad
Yüzeyel sıyrılmadı hastaya acı verir. Fissür yani çatlak gibi belirtiler verir.

Anüs Kanseri
Çok seyrek rastlanan bir hastalıktır, ilerlediğinde ağrıya neden olabilir.

Tromboze Nedir

Kelime anlamı olarak pıhtıyla dolmuş demektir. Basurun memesinin içinin pıhtıyla dolmuş olduğunu ifade eder. Yukarıda ayrıntılı ele alındığı içeriğin tamamı tromboze hemoroid için de geçerlidir.

Hemoroid diğer adıyla Basur şişmesi iki durumu tarif etmektedir, biri tedavi için yapılırken diğeri basurun durum değiştirmesi farklı bir hal alması durumudur.

Şişmiş Basur Nasıl Geçer ?

Aslında tedavi edilmemesi halinde kendiliğinden tamamen düzelip eski halini alır, geçici bir durumdur ama ağrıyı azaltmak için tedavi planlanabilir. Tedaviye hastanın pozisyonuna göre hastayla birlikte karar verilir.basur şişmesi
Üç Farklı Tedavi Yaklaşımı Vardır.

Şişmiş basura dokunulmaz
Ağrıyı azaltmak için çeşitli ilaçlar,sıcak su oturma banyosu ve istirahat önerilir.Hastanın ağrısı 4-5 gün sürer şişlikler daha uzun süre devam edebilir ama kişi bu sürenin sonunda işine dönebilir.1-2 ay sonra kalıcı tedavi yapılır.
İçini Boşaltmak
Şişen basurda ağrının en önemli sebebi doku içi basıncın artmasıdır. Basıncı düşürerek ağrıyı azaltmak için küçük bir yer kesilerek içerdeki pıhtılar boşaltılır böylece ağrı % 70 oranında düzelir.
Tamamen ağrıyı azaltmaya yönelik bir uygulamadır hastalığın sonraki seyrini değiştirmez.hemoroid memesinin dışarı çıkması
Klasik hemoroid ameliyatı gibi boğulmuş basur kesilerek çıkarılır.
Çok tercih edilen bir yöntem değildir çünkü kontrolsüz fazla doku çıkarılarak makat darlığına yada az doku çıkarılarak hastalığın tekrarına sebep olunabilir, diğer taraftan bu dönemde ameliyattan sonra dışkı tutamama riski de normal şartlarda yapılan ameliyattan fazladır. Bu yöntemde kazanç ağrılı dönem sonunda kişi asıl hastalığının da tedavisini yaptırmış olur.
Bu dönemde lazer, ligasure, longo gibi yöntemler uygulanmaz ve de uygulanmamalıdır.

şişmiş basur ağrısı nasıl geçer

Şişmiş Basurun Ağrısı Nasıl Geçer ?

En etkili yöntem zarar vermeyecek ısıda sıcak su oturma banyosudur, makat kaslarını gevşeterek acıyı alır. Bu dönemde kullanılacak hemoroid fitil, krem ve tabletleri etkili olmaz bunun yerine bölgesel uyuşukluk sağlayan merhemler ve ağrı kesiciler daha etkilidir.
Boğularak basur tedavisinde de içerde şişlik olur ancak bu durum çok farklıdır.
İç hemoroidler için yaygın şekilde kullanılan bir yöntemdir, bu iş için geliştirilmiş bir alet memeyi emerek içine çeker ve memenin dibine kan dolaşımını engelleyecek bir lastik halka koyar. Kan gidemeyen memeler günler içinde büzüşerek yok olur. Özellikle 1.-2.-3. derece iç hemoroidlerin tedavisinde oldukça etkili , kolay, ağrısız ve pratik bir yöntemdir.

şişen basur nasıl geçer

Basurun boğulması

hastayı rahatsız etmeyen 1.-2. derece iç hemoroidler kişinin beslenme veya kabızlık sebebiyle aşırı ıkınmasına bağlı olarak makattan dışarı çıkar.
Kişinin kontrolünde olmayan makat kaslarıyla sıkıştırılan iç hemoroidlere kan gidemediği için doku kansız kalır. Kansız kalan memeler bir anlamda boğulmuş olur bu döneme gelen hastalığın adıda değişir tromboze hemoroid yada boğulmuş basur olarak adlandırılır.
Boğulmuş basurlar makat bölgesinin en şiddetli ağrı veren hastalığıdır büyüklüğüne göre dayanılmaz düzeyde ağrı yapabilir.Şiddetli ağrı 4-5 gün sürer bundan sonra ağrı giderek azalır ve 2 haftada kaybolur.
Şişlik ağrıdan daha uzun sürer, ağrısı geçtikten sonra ağrısız şişlik 4-5 haftada kendiliğinden emilerek kaybolur ve hastalık eski haline döner.

boğulmuş basur

Basurun dışarı çıkması

Şiddetli ıkınma sonucu basurun dışarı çıkması dayanılmaz düzeylerde ağrıya neden olur ve hemoroid ilaçlarıyla bu ağrılar geçmez. Hastanın tarifine ve muayene bulgularına göre bu dışarı çıkış farklı isimlerle anılır ve tedavi yaklaşımı da farklıdır.

Dışarı çıkan Basur Nasıl Girer

Basit bir hareketle girmez çünkü ödemlidir hatta zorla içeri sokulursa ağrısı dahada artar ve hemen geri çıkar. En doğru yaklaşım cerrahi müdahale yapmadan ağrıyı azaltmaya yönelik tedavi planlanmasıdır.
Ağrılar 1-2 haftada şişlikse 5-8 haftada tamamen kaybolur ve hasta eski fazla şikayet yapmayan basurlu durumuna döner.eski sorunsuz hale geldikten sonra lazer, lastikle boğma ve THD gibi zahmetsiz yöntemlerle hemoroid tedavi edilir.

basur şişmesi
Dışarı çıkan hemoroid ağrısı çok fazlaysa şu şekillerde de yaklaşılabilir;
Memelerin içini boşaltmak; işelm 5-7 dakika sürer hastanın ağrısı %70-80 oranında azalır.
Memeleri alma; ağrı yapan hemoroid memesi kesilerek tümden alınır yani klasik ameliyat yapılır.
Her üç yaklaşımda doğrudur avantaj ve dezavantajları vardır, hangisinin yapılacağına hastayla birlikte karar verilmelidir.

dışarı çıkmış basur nasıl girer

Boğulmuş basur

Basurun bir türü değil birkaç hafta süren yapısal değişimidir. Normalde hastada hiç belirti vermeyen 1.derece veya ciddi rahatsızlık yapmayan 2. Ve 3. Derece basurların makat dışına çıkıp geri içeri girememesi ile ortaya çıkan geçici ve şiddetli ağrı yapan bir durumudur. Tedavi edilmeyen her hastanın zaman zaman yaşadığı bir sorundur.Bir parmak ucu kadar olabildiği gibi elma büyüklüğünde bile olabilir.

Boğulmuş basur nedenleri

 • Kabızlık; en sık görülen sebeptir,dışkıyı çıkarmak için çok şiddetli ıkınmaya bağlı olarak içerdeki basurlar cildin altından dışarı doğru çıkar ve geri dönemediği için makat kasları tarafından kan dolaşımı bozulacak sıkılır bir anlamda boğulur. Bu anormal durumu parmağı iple sıkmaya benzetebiliriz. Kan dolaşımı bozulduğu için dayanılmaz düzeyde ağrı olur.
 •  Doğum;normal doğum sırasında hastanın ıkınmasına bağlıdır.
 • Acı tüketimi; aşırı acı yendiğinde acının yaptığı yanmadan olan şiddetli ıkınmaya bağlıdır.
 •  İshal;yoğun ishallerde sık tuvalete çıkmaya bağlıdır.
 • Amip; ishal gibi sık dışkılamadan olur.

boğulmuş basur tedavisi

Boğulmuş basur tedavisi;

En doğru yaklaşım cerrahi müdahale yapmadan ağrıyı azaltmaya yönelik tedavi planlanmasıdır. Ağrı kesici tabletler ve özellikle sıcak su oturma banyosu rahatlatıcı etki yapar ancak ağrının tam geçmesi 1-2 hafta sürebilir.
Anuflex adlı merhem uyuşturucu etkisiyle ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Bu dönemde kullanılacak hemoroid kremleri, fitilleri ve hapları iyileşme sürecini ve hastanın şikayetlerini değiştirmez yani hiçbir faydası yoktur aynı durum bitkisel ilaçlar için de geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklatyın.
https://www.basur-tedavisi.com/basur-agrisi-evde-nasil-gecer
http://www.basurklinigi.com/basur-agrisi-evde-nasil-gecer/

https://www.sehersirin.com/makat-hastaliklarinda-beslenme/

HAKKINDA admin

2 Yorumlar

 1. Hakan Postacı

  Otururken nasıl bir biçim almalıyız? Basur sebebiyle ağırlığımı bacaklarıma verecek şekilde oturuyorum. İş sebebiyle uzun süre oturanlar ne yapmalı? Hurma gibi meyveler ne sıklıkla tüketilmeli? Teşekkürler.
  Dr.Muharrem Kaya
  basur minderi kullanabilirsiniz.tedavi olmanızda fayda var.beslenme ve tuvalet alışkanlıklarınızı düzenlemelisiniz.

 2. Basur tedavisi tedavisi hakkında bilgi almak istiyorum
  Dr.Muharrem Kaya
  baurda proctolog muayene ile değerlendirir,hangi yöntem uygunsa o yöntemle tedavi edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir