Saçkıran için en etkili ilaç

Farklı kliniklerden farklı çalışma sonucu çıksa da genel ortalamada en etkili ilaç tüm bu çalışmalar ışığında belirlenir. Saçkıranda uygulanan bölgesel ürünler arasında etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış 2 üründen biri S.A.D.B.E dir.
Bir tür kimyasal madde olan SADBE açık adıyla Squarik Asit Di Butil Ester alopecia areata tedavisi için geliştirilmiştir. Bu amaçla kullanılan diğer tüm ilaçlardan farklı bir yönden etkili olmaktadır, bu sayede başarısı diğer yöntemlere göre çok daha yüksektir ve tekrar ihtimalini çok azaltır. saçkıran için en etkili ilaçSadbe tedavisi saç dökülmeleri arasında sadece saçkıranda etkili olur, ancak saç yanı sıra sakal, bıyık, kaş gibi alanlardaki dökülmelerde de başarıyla kullanılmaktadır.

Saçkıran özellikle genç yaşlarda daha sık görülür ve ne yazık ki % 100 başarıyla kullanılabilecek ilaç yoktur. Her tedavinin başarı oranı farklıdır.

Sarımsak sürmek hastaların yarısında başarılı olmaktadır, kortizonlu merhemler, minoxidil, procapil gibi maddelerin başarısı da bundan biraz fazladır.
Kortizon iğnesiyle tedavinin başarısı farklı kaynaklarda % 70-85 arasında verilmektedir ancak kortizonun yan etkileri de tedirginlik verir.
Tüm bu tedavi yöntemleri sebebe yönelik değil daha çok deneme yanılma tedavisidir ve uygulanıp beklenir. Yani asıl sorun olan vücudun köke zarar veren maddelerin oluşumunu veya köke zararını engellemezler.

Saçkıran hastalığının sebebi olan immun maddelerin köke zararını engelleyen tek madde SADBE (Squarik Asit Di Butil Ester ) dir. Sorunu temelden çözmektedir ve bu sayede başarısı farklı çalışmalarda % 90-97 arasında verilmiştir.

Dünyada yaygın olarak üretilen SADBE Türkiye de eczanelerde eczacı tarafından hazırlanarak hastaya verilmektedir. Yüzde kaç oranında yapılacağını doktor reçete ile belirtir ve eczacı buna göre yapar. On binde 1 ile binde bir oranlarında kullanılmaktadır.

SADBE kullanım süresi kişinin verdiği cevaba göre değişir, tüm diğer tedavi yöntemleri gibi aylarca devam etmek gerekebilir. Tedavide en önemli sorun tedaviye uyumdur, yukarda yazılan % 90 dan fazla olarak verilmiş başarı oranı sabırla kullanım sonucu elde edilebilmektedir.

saçkıran kimlerde olur

Saçkıran tedavisinde immunoterapi denilen bu tedavi yöntemi denenmeden tedaviden ümit kesilmemelidir. Özellikle dökülmenin üzerinden 2 seneden daha uzun süre geçmediyse geri çıkma ihtimali çok yüksektir. Daha uzun yıllar geçtiyse başarı oranı düşer.

 

Saçkıran nedenleri

Saçkıran diğer adıyla alopecia areata  (AA)neden olduğu bilimsel olarak tam olarak kanıtlanamamış bir hastalıktır, vücutta kıl olan her bölgesinde kökten kıl kaybı yapar. En sık görüldüğü bölge kafadır.Kaş, sakal, bıyıkta da olur.
Kafada yama veya bozuk para şeklinde tamamen kel alanlar görülür. Bu alanlar bir tane veya çok sayıda olabilir. Saç kıran hastalığında nadiren tüm saçlı deride kıl kaybı olabilir. Hatta hastalık tüm vücuttaki tüylerin dökülmesi şeklinde görülebilir.
Saçkıran (alopecia areata) en sık çocuk ve genç erişkinlerde görülür.Her iki cinste de görülür ancak erkeklerde daha fazla kıllı alan olduğu için daha sık rastlanır. Hastaların çoğu 20 yaş altındadır. Alopecia areata hastalığında aile öyküsü araştırıldığında başka hastalarında olduğu tespit edilebilir.

Saçkıran Neden Olur

saç kıran neden olur

Sorusunun cevabı sebebi konusunda en kabul edilebilir görüş kişinin kendi kök hücrelerine karşı madde üretmesidir (bu gurup hastalıklara oto immün hastalıklar denir). Ancak stresin saçkıranda önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Hastalarda tiroit problemleri yani guatr ve kansızlık sıklıkla görülebilmektedir ama guatr sebepler arasında sayılmamaktadır
Alopecia areata hastalığında tırnak hastalıkları da (tırnak kalınlaşması, tırnak yüzeyinde çukurcuk ve çizgiler gibi) varsa bu durumda hastalık daha ağır seyredebilir. Benzer şekilde birden fazla yerde olması da tedavinin daha zor olacağını gösterebilir ama bu kesin değildir çünkü bazı çoklu hastalarda çok hızlı düzelme görülebilmektedir.
Alopecia areata hastalarında rutin laboratuar testlerinde özellikli bir sonuç çıkmaz, yol gösterici değildir. Ancak özellikle çocuklarda tiroit testleri yapılmalıdır.
Biopsi hastalığın sebebini değil kesin teşhis konmasını sağlar. Alopecia areata dramatik görünmekte ve başkalarını tedirgin edebilmektedir ama bulaşıcı bir hastalık olmadığı kesindir.
En sık görüldüğü yer saçlı deridir çünkü en geniş kıllı alan kafadır, sakalda görülme sıklığı ikinci sıradadır.

Saçkıran ailesel midir?

Saç kıran kesinlikle genetik bir hastalık değildir, yani saçkıran hastalığı anne babadan çocuğa geçmez, ailede bir kişide veya daha fazla kişide görülmesi tamamen tesadüfi bir durumdur ve hastanın doğacak çocuklarına geçmez,bir başka yazıda anlatıldığı gibi kesinlikle bulaşıcı da değildir.

Peki bu saçkıran nedir?
Dünyada yaygın şekilde toplam nüfusun % 0.1 (bin kişide bir) kadarında görülür yani ülkemizde 70 000 kadar alopecia areata hastası olması beklenir.Her iki cinste de yaklaşık aynı sıklıkta görünür hastaların çoğu 25 yaş altındadır ancak her yaşta görülebilir. Alopecia areata denilir.
Vücutta kıl olan her yerde görülebilir, tipik bulgusu değişik çaplarda yuvarlak şekilli dökülme alanları oluşur. Diğer saç dökülmeleri gibi yıllar içinde zayıflayarak dökülme değil birden dökülme olur ve dökülme alanı avuç içi gibi parlak hale gelir.
Sebep olarak sıkıntı , stres, özellikle matem, ayrılma ve kazalar gibi olaylar hastalığı başlatıcı veya yenilerinin çıkmasını sağlayıcı faktör olarak değerlendirilse de gerçekte kesin sebebi net olarak ortaya konamamıştır.
Tüm dünyada yaygın görüş vücudun kendi kendine geliştirdiği bir sorundur. Otoimmün denilen bu durum bir çok hastalığın sebebi olarak görülmektedir. Otoimmün vücudun saç köklerini öldürücü bir madde oluşturması anlamına gelir.
Vücut tarafından üretilen bu saç köküne zarar veren madde saçı yapan hücrelerin ölümüne neden olmaktadır ama saçların tedaviyle geri çıkması köklerin ölmediğini gösterir ki bu çelişkili bir durumdur. Diğer taraftan oluşan bu madde kan yoluyla taşınmasına karşın neden belirli bölgelerdeki saçı dökerken bir başka alandaki kıl dökmediği de izah edilebilir bir durum değildir.

saçkıran bulaşıcı bir hastalıkmıdır
Tedavisinden ayrıca söz edilecektir ancak en sık capsaicin /kapsikum), procain, merhem şeklinde bölgesel veya enjeksiyon olarak kortizon kullanılabilir.
Özellikle capsaicin ve procain solusyonları yaygın şekilde kullanılmaktadır. Doğru hazırlanmış bir ilaçla saçkıran tedavi başarısı % 85-90 düzeylerindedir.

Saçkıran Nerelerde Olur

Saçkıran adı sanki saçta olurmuş gibi algılamamıza neden olsa da vücutta kıl olan her yerde saçkıran olabilir. Sakal kıran, kaş kıran kelimeleri sıkça kullanılmaz ve genel isim kullanılır.
Kaş, kirpik, sakal, favori, kafa, vücut kılları, etek kılları, koltuk altı gibi vücudun kıl bulunan her yerinde olabilir. Her ne kadar Türkçede sakalkıran, kaş kıran gibi kelimeler kullanılsa da ortak adı alopecia areata yani saçkırandır.

saç kıran
Yaygınlığına göre adı değişebilmektedir örneğin sadece kafadaysa alopecia totalis, vücuttaki kılların tamamı döküldüyse alopeci universalis denir.
Saçkıranın nerede olduğu tedavi şeklini değiştirmez tümü yaklaşık aynı şekilde tedavi edilir ama çok geniş alanları tuttuğunda kortizon enjeksiyonunun yan etkileri abartılı düzeylerde olabileceğinden bu durumda bölgesel kortizon enjeksiyonu yapılmaz.

sakalkıran
Yüz bölgesinde görülen genel olarak sakal kıran denilen saçkıran en fazla dikkat çekici olandır çünkü çok sık sakalların ve bıyıkların arasında hiç kılsız alan görsel olarak dikkat çeker, kafada görülen saçkıran alanları çok geniş değilse saçlar biraz uzun tutularak kamufle edilememektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde sakal bölgesinde görülen saçkıranın tedaviye cevabı saçlı deridekilere kıyasla daha yüksektir.

kaş kıran
Kaş bölgesinde görülen saç kıran da çok dikkat çekici olur ancak geçici çözümün en kolay uygulandığı da budur çünkü basitçe kalemle o bölge doldurulabilir. Kalıcı makyaj adıyla yapılan dövme de yapılabilir ancak silinmesi, renk değiştirmesi ve suni görünmesi rahatsız edicidir.

çucukta saçkıran
En rahat kabullenilen saç kıran oluşma yeri ise vücuttur çünkü elbise ile rahatça kapatılabilmektedir.

Saçkıran Bulaşıcı mıdır?

Saç dökülmesi sebepleri arasında nedeni kesin bir şekilde bulunamamış hastalıklar arasındadır. Sebep olarak en çok kabul gören teori vücudun kökteki hücreleri öldüren madde salgıladığı görüştür.
Bu görüşe göre otoimmün yani kendi kendine zarar verme şeklindedir. Bunun dışında sebep olarak stres gösterilmektedir ki aslında tıpta sebebi tanımlanamamış tüm hastalıkların temelinde stres faktörü olabileceği bilinmektedir.

Saçkıran Başkasına Bulaşır mı?

Bilindiği gibi bulaşıcı hastalıkların temelinde mutlaka mikrop olması gerekir, bu mikrop bakteri mantar veya virüs olabilir. Hiçbir saç kıran hastasında mikrop tespit edilemez yani saç kıranın bulaşıcı olmadığı net bir şekilde söylenebilir.

Halk arasına tam tanımlanamamış olması ve bazı mantar iltihabına bağlı saç dökülmelerine benzemesi sebebiyle konu hakkında bilgisi olmayan kişiler bulaşıcı olabileceği tedirginliği yaşarlar ama bunun hiçbir bilimsel desteği yoktur yani bulaşıcı değildir.

Bulaşacağı olduğu yönünde şüphe olmasının bir diğer sebebi de ailede bir kişide çıktıktan bir süre sonra başka birinde veya aynı kişinin bir başka yerinde  çıkmasıdır.
Bu sebebi izah edilememiş bir durumdur ama anlaşılan o ki kardeşlerin genetik benzerliği yada olmayan kardeşin bu konuda strese girmesidir.
Stres alopecia areatının başlatıcı ve ilerlemesine sebep olan faktörler arasında sayılır aile içinde genel stres olması görülme sıklığını artırıyor olabilir.

saçkıran görüntüleri

Alopecia areata vücudun kıl olan her yerinde görülebilen bir hastalıktır, bir insandan başka insana veya aynı kişinin bir yerinden başka bir yerine asla bulaşmaz çünkü bulaşan bir hastalık değildir.

Daha seyrek görülen bölgesel mantar enfeksiyonu veya diğer mikrobik hastalıklarda kökler öldüğü için dar alanda bölgesel dökülmeler olabilir ve alopecia areata ile karıştırılabilir ancak bu hastalıklarda kelleşme öncesinde akıntılı iltihabi bir süreç vardır buna karşın alopecia areata da böyle bir dönem olmaz saçlar günler içinde tamamen dökülür ve alttan parlak cilt çıkar. İltihaba bağlı dökülmelerde cilt yara izi şeklinde daha sorunlu görünür.

saçkıran başkasına bulaşırmı

Alopecia Areata Önlenebilir mi?

Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayırdır. Stresten uzak durarak yeniden çıkma ihtimali azaltılabilir ancak mutlaka önlenebilir demek mümkün değildir. Hastalığın oluşması da stres nedeni olabilir bu durumda en akıllıca yaklaşım yeni nesil ilaçlarla % 95 ihtimalle tedavi edileceğini bilmeli ve stres yapmamalısınız. Squarik asit di butil ester yüksek başarıyla tedavi edebilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için http://www.sackiran.com.tr

HAKKINDA admin

11 Yorumlar

  1. Merhaba saçlarımı sıkı bağladığım için yanlardan kopmalar oldu ve bir daha çıkmadı böyle bir durum için önerdiğiniz bir ilaç varmı tekrar saçımın çıkma olasılığı olabilirim?
    Dr. Muharrem KAYA
    Kıl kökleri tahrip olduğu için çözüm sadece saç ekimi yaptırabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir