Ben aldırmanın tehlikeleri

Toplumda kanser konusunda en fazla bilgilenilen konu ben konusudur ama ne yazık ki nerdeyse tamamı yanlış bilgilerdir. Bunun en önemli sebebi çoğu insanda ben olması ve herkesin olur olmaz fikir üretmesidir. Bilimsel açıdan bakıldığında bu bilgilerin büyük çoğunluğu doğru değildir.

Ben doğuştan olabildiği gibi cildin deformayonu yada güneş ışınlarının etkisiyle sonradan da olmaktadır. Her benin kanserleşme riski vardır bu risk oranı benin yapısına,rengine ve bulunduğu yere göre değişir.

Ancak halk arasında “bene dokunursanız kanserleşir” gibi izah edilmesi mümkün olmayan bir yanlış inanış vardır.

Ben Aldırmanın Tehlikesi Var mı ?

Bu sorunun cevabı çok açık ve nettir;alınan ben artık vücutta olmayacağı için tehlikesi de olmaz diğer bir deyimle ben alındığı anda gelecekte ortaya çıkabilecek kanserleşme riski de ortadan kalkmış olur.Olmayan benin kanseri de olmaz. Bunu şu şekilde de söyleyebiliriz; ur sebebiyle rahmi alınan bir kadının rahim kanseri riski olamaz.

Ben Kanser Riskine Karşı Nasıl Takip Edilmeli ?

Benlerin kanser olma ihtimali vardır özellikle güneş gören yerlerdeki koyu renkli benler daha risklidir ama bu risk trafik kazası geçirmekten çok daha düşüktür. Kanserleşmiş bir ben sebebiyle ölme riski ise o kişinin başına yıldırım düşerek ölme riskinden çok daha düşüktür. Malign melanom denilen ve çok çok seyrek görülen kanser dışındaki benlerin tedavisi % 100 e yakındır. Her ne kadar bazı uzmanlar hastanın yılda 2 defa muayenehaneye gelmesi için “bu ben tehlikeli olabilir” diyerek hastayı yıllarca takip etse de bu yaklaşımın mantığı yoktur. Yapılması gereken şey çok basittir muayene süresi kadar kısa bir sürede beni tedavi etmek en doğru davranıştır.

Tedavi Edilen Benin Riskleri de Yok Olur mu ?

 Evet ben tedavi edildiği anda olabilecek tüm riskler ortadan kaldırılmış olur. Bu sebeple bilimsel yaklaşılmalı ve beni çürük bir diş gibi değerlendirip tedavisi yapılmalıdır, bu en doğru davranıştır. Diğer taraftan toplumda çok yaygın olduğu için genellikle önemsenmese de benler ciddi estetik kusur oluşturabilmektedir ve tedaviyle bu kusurda düzeltilmiş olur.

Beni aldırırsanız kanserleşir, bene dokunulmaz,ben kanarsa tehlikelidir gibi halk arasındaki bu inanışlar tümüyle yanlış bilgilerdir ve hiçbir bilimsel yayında bu tür bilgilere rastlanmaz.

Tehlikeli benler nasıl anlaşılır ?

Aslında çok çok düşükte olsa her benin kanserleşme riski vardır ama vücudun güneş gören bölgelerindeki koyu renkli benler güneşin zararlı ışınlarına daha çok maruz kaldığı için daha tehlikelidir.
Kanserleşecek benlerde şu özellikler ve farklılaşmalar aranır;
Etrafının düzensiz olması
İyileşmeyen yara şeklinde seyretmesi
Alışılmış olandan daha hızlı büyümesi
Renk değiştirmesi
Çabuk yaralanması
Civarında ya da benden gövdeye doğru olan kısımlarda bezeler çıkması
bunlar şüphe uyandıran bulgulardır kesin sonuç ancak alınan parçanın patoloji laboratuarında patolog tarafından incelenmesiyle alınabilir. Şüpheli benlerden punch denilen aletle küçük parça alınır bu parça laboratuarda incelenir.  ve kesin teşhis konur. Çıkacak sonuca göre tedaviye ek bir şey yapılacaksa yapılır.

Ben Haritası

Ben haritası uygulamasının aslında bir tek anlamı vardır o da hastanın gözünü boyama etkisidir bunun dışında hiçbir anlamı yoktur. Ben takibi adıyla da anılan harita çıkarmak yıllarca hastayı oyalamak, boşa zaman ve ekonomik kayba sebep olmak yerine tedavi yaparak beni ve risklerini ortadan kaldırmak en doğru yaklaşımdır. Ancak yıllarca süren ve belirli aralıklarla hastadan ücret alınan bir uygulama olduğu için kuruma sağlayacağı gelir önemli düzeylerde olabilmektedir. Şöyle ki 200 hasta bağlansa ve bu hastalara 6 ayda bir kontrol yapılsa her gün 3 hasta garantilenmiş olur.

Ben Haritası Nedir ?

Görüntülediği alanı 2-100 kat kadar büyüten mercek yada kameralarla görüntü alınır ve bir hard diske kaydedilir. Kullanılan cihaz trikoskop veya dermatoskop adlarıyla anılır. Piyasada var olan fotoğraf makinesiyle fotoğrafını çekip büyütmekten daha etkili bir cihaz değildir yani iyi huylumu kötü huylumu olduğu yönünde bilgi vermez. Bu tür bilgiler ancak biopsiyle elde edilebilir.

Ben Haritası Nasıl Çıkarılır ?

Dermatoskop veya kaliteli bir fotoğraf makenesiyle görüntü alınıp bu görüntü hangi bölgede kaç tane var, renkleri nasıl, büyüklükleri ne kadar gibi bilgiler tek fotoğrafla kayıt altına alınır tüm bunları kişi kendisi de yapabilir.
Hangi benlerin haritasını çıkarmak gerekir ?
Doğrusu hiçbir benin haritasıyla uğraşmak gerekmez. Son derece gereksiz bir takip yöntemidir şöyle ki;
Hastanın tedirginliğinin devam etmesine
Gereksiz yere zaman kaybetmesine
Ekonomik yük oluşturmasına
Rahatsız olduğu çirkin görüntünün olduğu gibi kalmasına
Benler kötü huyluysa sorunun büyümesine sebep olurlar.
1-2 dakikada hiçbir sorun yaşamadan tedavi edebilecekken “ ben haritası taktiği “ uygulamak son derece gereksizdir.Sonuç olarak
Benleriniz varsa bu konuda yeterli teknolojik donanımı ve tecrübesi olan bir kliniğe gidin ve aldırın, sorununuzdan kalıcı olarak kurtulun gereksiz şeylerle söğüşlenmeyin. Amerikalılıarın “en iyi Kızılderili ölü Kızılderilidir” lafı gibi en iyisi olmayan bendir.

Ben Kanseri

Ben kanserleri arasında en kötü huylu olanı malign melanomdur ve tedaviye rağmen bir kısmı ölümle sonuçlanan tek çeşididir.
Melanom cilde rengini veren melanin adlı maddenin birikip leke yada şişlik yapmasını malign ise huyunun kötü olduğunu yani kanser olduğunu ifade eder. Derideki kötü huylu tümörlerin en az görülenidir ve en tehlikelisidir.
Tehlikeli olması sebebiyle erken teşhis ve tedavi edilmesi önemlidir bu sebeple bu tarz yani koyu renkli cilt problemlerini bu konuda tecrübeli doktora tedavi ettirilmelidir. Lazerle ben tedavisi yazan güzellik merkezlerine gitmeden önce ne olduğundan emin olunmalıdır.

melanom tedavisi

Tabi her kahverengi lekesi olanın da paniklemesi gerekmez çünkü yukarıda belirtildiği gibi çok seyrek görülen bir urdur.
Temel renk verici olan melanin melanosit denilen hücrelerden salgılanarak birikir.
Melanom daha sık görülür ve iyi huyludur.
Kötü huylu olan güneşin dik geldiği ülkelerde daha sık güneşi az gören kuzey ülkelerinde daha seyrektir.
Seyrekte olsa cilt renginde amelanostik olanlarda görülebilir.
Türkiye de net sıklık konusunda kesin veri yoktur. Bilimsel bir veri olmamakla birlikte 15 yıldır yaptığım 10 000 den fazla hastada sadece bir vakamda malign melanom tespit ettim.
Bu veri tek kaynaklı olması sebebiyle kesin istatistiksel bir bulgu olmasa da çok seyrek görüldüğü konusunda ciddi bir bulgudur.
Avuç içi ve ayak tabanında bu sorunun görülme ihtimali çok düşükken vücudun her yerinde görülebilir.
Amelianostik dışında mikroskobik tanımlamada bir çok tipi vardır.

Malign Melanom Nasıl Anlaşılır

Renkli kısmın şekilsiz, kenarları düzensiz, kaşıntı gibi bulgularda şüphe duyulur ve bu bulgulara göre yönlenilir. Şüphe duyulan benden biyopsi alınarak kesin teşhis konur. Lezyon çok büyük değilse biopsi yani inceleme amaçlı alınırken tamamı çıkarılabilir. Bu daha doğru bir yaklaşımdır. Kan tahlili ya da yapılacak başka tahliller teşhiste yol gösterici değildir.

melanom görselleri

Malign Melanom Belirtileri

 • Asimetrik yapı (bir tarafı diğer taraftan farklıdır)
 • Kenarları düzensizdir
 • Benin üzerinde kahverengi, siyah, kırmızı alanlar olabilir
 • Uzun süredir iyileşmeyen yara
 • Lekelenme benin dışına taşarak etrafındaki deriye yayılır
 • Kaşıntı, hassasiyet, ağrı.
 • Benin yüzeyinde kabarıklık şeklinde değişim

Malign Melanom Tehlikelimidir ve Tedavisi

ben kanseri görseli

Lezyonun olduğu alan genişçe çıkarılır, onkoloji uzmanınca takip ve devam tedavisi yapılır. Erken dönemde fark edilmesi durumunda başarı çok yüksektir ancak tedavinin gecikmesi halinde başka yerlere sıçrar ve hayati tehlikesi artar. Bu gurup kanser oldukça seyrektir ve bu insanlık açısından şanstır. İleri yaşlarda ortaya çıkması daha sık rastlanan durumdur, gençlerde görülme ihtimali çok düşüktür.

Ben Aldırmak Zararlımı

Benlerin kanserleşebileceği şüphesi kanserleşme konusunda en popüler olandır ama en az kanser olan ve % 100 yakın oranda tedavi edilen ile yine bendir. Toplumda kanser konusunda en fazla bilgilenilen konu vücuttaki doğuştan var olan yada sonradan çıkan gereksiz çıkıntılardır ama ne yazık ki nerdeyse tamamı yanlış bilgilerdir. Bunun en önemli sebebi çoğu insanda benler olması ve herkesin olur olmaz fikir üretmesidir.

ben aldırmanın zararı varmı

Bilimsel açıdan bakıldığında bu halk arasında konuşulan bilgilerin büyük çoğunluğu doğru değildir.  Bir beni aldırmak tedavi edilemeyecek kadar çürümüş dişin çekilmesi gibidir.

Aldırmamanın riski olabilir ama benleri aldırmanın bilinen hiçbir riski yoktur. Ancak ameliyatla alınırsa rahatsız edecek düzeyde izler kalabilir bu önemli bir risk değildir ancak görsel olarak hoş olmayabilir.
Estetik cerrahiyle beni aldırmak diye bir kavram kullanılsa da ameliyatla alınıyorsa bunun estetik yada estetik olamayan şekilde alınması diye bir şey olamaz ancak alınan yer dikilirken estetik denilen tarzda dikilebilir ama bu da izin kalmasını engellemez.
Teknolojik cihazlarla alınırsa ise fark edilecek bir iz bırakmadığı için görsel riski de olmaz. Peki aldırılmazsa ne olur? Aslında benler aldırılmazsa da önemli bir riski yoktur.
Koyu renkli benlerin güneşin zararlı ışınları sebebiyle kanserleştiği bilinmektedir ama bu ileriki yaşlarda ve oransal olarak oldukça düşüktür. Diğer taraftan bu renkli benler kanserleşse bile tedavisi tedavisi aynı şekilde yapılabilmekte ve % 100 başarıyla tedavi edilebilmektedir.
Bu renkli yapılar arasında sadece malign melanomun tedavisi zordur ama bu da çok seyrek rastlanmaktadır.

Alınan Ben Kanserleşir mi?

Kesinlikle hayır. Halk arasında konuşulan bene dokunursan kanserleşir sözü gerçeklikten çok uzaktır bene dokunmak cildin herhangi bir yerine dokunmaktan farksızdır yani bene dokunmak veya beni tahriş etmek onu kanserleştirmez, beni kanserleştirdiği bilinen tek suçlu güneşin zararlı ışınlarıdır.

Benleri aldırma ücretleri için tıklayın https://www.ideaklinik.com/tedavi-ucretleri-bilgisi.html

Benlerini aldırmayı düşünen kişi şunlara dikkat etmelidir; Benin alınması gereklimi; büyümeyen beni almanın sağlık adına ciddi gereksinimi yoktur ama görsel olarak rahatsız ediyorsa alınabilir.

Benler hangi yöntemle alınmalı burada benin cinsi önemlidir ama benin bulunduğu yerde önemlidir, gövdede bulunan benler oluşacak izler tasa edilmeden alınabilir bu durumda ameliyatla alınmasının sakıncası yoktur ama yüz bölgesindeki benler iz kalmadan yada fark edilmeyecek kadar kalacak şekilde tedavi edilmelidir bu durumda ameliyat dışındaki toknelojik tedaviler araştırılmalıdır.
Gövdede bulunan benlerinde iz bırakmadan alınması isteniyorsa yine lazer , radyo frekans ve elektrokoter gibi cihazlarla alınmalıdır.

ben aldırmak zararlımı

Ben Alınırsa Çoğalır mı

Kesinlikle tamamen yanlış bir bilgidir. Bir kişinin neresinde nasıl ve kaç tane benin çıkacağı doğuştan sahip olduğu genetik yapısından bellidir.
Güneşe fazla maruz kalmak çıkacak benlerin sayısını artırabilir ama güneşle oluşacakların da ne kadar olacağı kişinin genetiğinde vardır.
Kişi benlerini aldırmasa da aynıları çıkar. Benin alınması başka benlerin çıkmasına neden olmadığı gibi başka benlerin çıkmasını da engellemez.

Ben Alınınca İz Kalırmı

ben tedavisi iz bırakırmı

Benlerini aldırmayı düşünen kişinin en çok aklına takılan soru budur “izi kalır mı”.Bu sorunun cevabı hem evettir hem de hayır. Şöyle ki;yapılacak tedavi şekline göre değişik düzeylerde izi kalır

 • Ameliyatla beni alma sonrasında benin çapının iki katı uzunlukta ameliyat izi kalır,eğer ameliyatla alınan benin yeri normal dikişle dikilirse bu durumda yine aynı uzunlukta balık kılçığı şeklinde iz kalır
 • lazerle alma sonrasında hiç iz kalmaz diyecek kadar hafif bir farklılık olabilir. Tabi bu durum ciltten kabarık olmayan koyu renkli benler için geçerlidir, kabarık benlerin lazerle yakılması durumunda izi kalır.
 •  Buharlaştırma tedavisi sonrasında fark edilmeyecek kadar belirsiz bir iz kalır, aslında bu iz değil o bölgeyi kapatan yeni cildin daha pürüzsüz olmasından kaynaklanır ve zamanla giderek hafifler.

İz konusunda aslında soru “izi kalır mı” şeklinde değil de “şu anki görüntüden daha iyi görünür mü” yada ameliyatla alınmasından daha mı az iz kalır şeklinde olmalıdır.

Benlerin tedavisi konusunda SSK hastalarına tüm tedavi seçenekleriyle hizmet veren www.ideaklinik.com den ayrıntılı bilgi alınabilir

Ben Aldırma Videosu

Zaralı Benler Nasıl Teşhis Edilir

Yukarda bahsedildiği gibi koyu renkli olanlar daha risklidir. Kenarlarında düzensizleşme, şekil değişikliği, yüzeyinde iyileşmeyen yara oluşması, sıkça kanayacak kadar hassaslaşması kötü huyluya dönüşebildiğini düşündürür, bu durumda uzman muayenesi yaptırmak akıllıca olur.

Muayenede eğer ihtiyaç varsa biopsi alınıp incelenebilir ve biopsi alındığı anda ameliyatsız yöntemlerle % 100 başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Benin üzerinde iyileşmeyen yara varsa kötü huylu olma ihtimali yüksektir ve en kısa sürede biopsi alınıp patolojide inceletilmelidir. Benin üzerinde iyileşmeyen yara kanserleşme ihtimalinin yükseldiğini gösterir. Bunlar daha çok güneş ışınlarını yoğun alan yüz bölgesindekilerde görülür.

Hangi Benler Alınmalıdır

Aslında bu sorunun cevabı da “hepsi” olmalıdır. Çünkü benin kendiliğinde, ilaçlarla veya bitkisel ürünlerle kaybolma ihtimali yoktur. Beniniz vücudunuzda kaldığı sürece yukarıdaki riskleri taşımaya devam eder. Oysa benler tedavi edildiği andan itibaren tüm bu riskler ortadan kaldırılmış olur.
Halk arasında konuşulan “bene dokunursan kanserleşir” sözünün tam tersine beni alırsanız kanserleşme riskini sonsuza kadar yok edersiniz. Olmayan dişin ağrıyamayacağı ya da rahmi alınan kadının rahim kanseri olamayacağı gibi olmayan benler de kanserleşemez.

Benlerin riskleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için https://www.bentedavisi.com sitesine bakılabilir.

HAKKINDA admin

61 Yorumlar

 1. Benim de sağ kolumda büyüyüp kararan ve sonra geri solan ne olduğunu bilmediğim ben türü var nereye baş vursam hastaneye sordum biyopsiye bi parça kesip yolluyalım dedi kestirmedim 05394119373 numaram yardımcı olacak varsa vasap dan foto atabilirim
  Dr. Muharrem Kaya
  Fotoğrafını 05426210888 nolu telefona gönder, ideaklinik hekimliği sana yardımcı olacaktır.

 2. Merhaba Hocam, 39 yaşında esmer tenli bir bayanım, geçen hafta kaşıntı alerji dolayısıyla dermatoloğa gittim ve ültiker teşhisi kondu. Gİtmişken doktor hanım ben lerimi kontrol etti ve sırtımda sağ bölgede çok büyük olmayan ama asimetrik olan riskli olduğunu düşündüğü bir bene rastladı. Risk analizinde riskliye yakın bölge de çıktı , ileride sorun olmaması için bunu almamız lazım dedi. Geçen hafta cuma günü de ben i aldı ve patalojiye gitti. 1 hafta sonra sonuç çıkacak ama internette melanom gibi tehlikeli kanser türünü okuyorum. benim öyle bir durum olabilir mi diye endişe ediyorum. Doktor hanım ben öyle görmüyorum ama ileride olabilir diye önlem amaçlı dedi ama size de sormak istedim. Ben de yara ya da kanama yok. sadece yapısı değişikti. Alındı artık sorun olmaz di mi ? Teşekkürler
  Dr.Muharrem Kaya
  artık sorun olmaz

 3. 1.5 yaşında bir bebeğin sırtında sırtının %90’ını kapsayacak şekilde büyük bir beni bulunmaktadır. Hangi yöntemle alınması daha iyi olur, bebek için acı ve ağrı çekme oranı ne olur?
  Dr.Muharrem Kaya
  ideaklinik ben tedavisine yönelik çalışan bir merkez.05426210888 nolu telefona whatsapptan fotoğraf gönderirseniz size yardımcı olacaklardır

 4. Merhaba benim karnıma kırmızı bir ben cikti yaklasik 3 aya yakindir ilk ciktiginda igne ucu kadar cikti ama simdi büyüdü mercimek tanesi kadar oldu.dokunduğum zaman hafif bir ağrısı var dermatolojiye gözüktüm bir krem verdi 1 hafta kullan renginde solma olmazsa parça alıp patalojiye gondeririz görüntü olarak kötü değil ama içi sert buda biraz kuşku yaratiyor dedi. Ben açıkçası korkuyorum biraz uzun oldu ama parca aldirmam mi sağlıklı yoksa başka bir dr daha gözükmem mi? Teşekkür ederim
  Dr.Muharrem Kaya
  damar beni olabilir.ben tedavisi yapan merkezden yardım almalısınız.05426210888 nolu telefondan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

 5. Mrb benim burnum ile dudagimin arasinda ben var alinirmi alinsada tehlikesi varmi
  Dr.Muharrem Kaya
  alınabilir, alınmasının sakıncası yok hatta benden kaynaklanabilecek riskler de ortadan kalkar

 6. yüzümde normal benlerden var onları nasıl aldırabilirim ve iz kalır mı
  Dr.Muharrem Kaya
  laser yada RF ile tedavi ettirebilirsiniz.bu her iki yöntemle farkedilir bir iz kalmaz

 7. Merhaba hocam benim kafamda et beni vardı ameliyatla alındı şuan yeri şişmiş acaba tekrar çıkma riski var mı
  Dr.Muharrem Kaya
  iyileşme döneminde ödem olabilir,yada iltihap oluşmuştur.doktoruna görün

 8. Lazer epilasyona gittim kolum için elimde ben var onun üstüne de atış yapıldı.. normalde ben olan bölgeyi beyaz kalemle boyamaları gerekiyormuş .. boyamadiklari için ben kabuk bağladı ağrı oldu etrafı da hafif kızardi.. 4. Günaydın de de benin yarısı kabukla beraber düştü.. cilt kanseri olma ihtimali var midir .. aldırmali miyim
  Dr.Muharrem Kaya
  hayır bu nedenle cilt kanseri olmaz.beninizin tedavisi yapılmış

 9. Hocam cenemin sol kısmında yüzümün altın boynuma doğru kıllı et ben var estetik açıdan nefret ediyorum hangi ýöntemle aldırmalıyım
  Dr.Muharrem Kaya
  et benlerinin en iyi tedavi şekli RF iledir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir