Kıl Dönmesi Ameliyatları

Kıl dönmesi hastalığı çok fazla tekrarlaması sebebiyle en çok ameliyat tekniği geliştirilen hastalıklardandır halihazırda uygulanan 15 farklı yöntem vardır, sadece 7-8 çeşit flap yöntemi vardır.. Tarif edilen her ameliyat bazı avantajlar eklemiştir ama iş gücü kaybı, tekrarlama gibi sorunlar bir çok yöntemde aşılamamıştır.

Kıl Dönmesi Ameliyatları

Çağdaş Kıl Dönmesi Ameliyatları

Mikro Sinüsektomi

Mikro sınüsektomide; mikro kelimesi işlemin küçüklüğünü, sınüsektomi ise yumağın (sinüs) çıkarılmasını ifade etmektedir.
Normal ameliyatlarda cilt 12-30 cm kesilirken, mikro sınüsektomide 1-2 cm cilt kesisi yeterli olmaktadır. Bu sayede ciltte görünür yara ve dikiş izi kalmaz. Kıl dönmesinde dikiş izi önemsenmese de kadın hastaların arkasında kocaman bir Z harfi şeklinde iz kalması ciddi sıkıntı yapabilmektedir.
Çağdaş pilonidal sinüs ameliyatları sınıfındandır. D.ğer çağdaş amelitarlar Bascom procedür, pit picking ve sinsotomi yöntmeleine benzer.

Çağdaş Kıl Dönmesi Ameliyatı Videosu
Bu videoyu izlemeden hangi yöntemle ameliyat olacağınıza karar vermemelisiniz.

Mikro Sınüsektomi Avantajı
Kıl dönmelerinin % 90 dan fazlası 1-2 cm lik bir alandadır ve ameliyat 1-2 cm lik küçük bir alandan gerçekleştirilebilir. Doğal olarak başvuran pilonidal sinüs hastalarının yaklaşık % 90’ı bu yöntemle işine, okuluna ara vermeden ayaktan tedavi edilebilir.
Ağrı kesici almayı gerektirmeyecek düzeyde hafif ağrı olabilir, iyileşme tamamlandığında görünür bir iz kalmaz. Hastanede yatmayı gerektirmediği için daha ekonomiktir.
Mikro sinüsektomide en önemli sorun bilen cerrah sayısının yetersiz olmasıdır. Giderek yaygınlaşsa da ne yazıkki hala klasik ameliyat yapan yerler vardır.
Mikro sinüsektomi dışında Bascom procedür, pit picking ve sinüsotomi ameliyatları da vardır. Hepsinin avantajları yaklaşık aynıdır. Bu yöntemler ayrı sayfalarda yazılmıştır.

Kıl dönmesi ameliyat videoları

Dünyada en fazla ameliyat çeşidi olan hastalıklardan biri kıl dönmesidir.Hala yapılmakta olan 12 farklı ameliyat çeşidir tarif edilmiştir ve her ameliyatın avantaj ve dezavantajları vardır.Bu sayfada ilk bakışta göze çarpan ameliyatlar alınmıştır.Özellikle ilk video da en sık yapılan iki farklı ameliyat karşılaştırılmıştır ve son derece ayrıntılı bilgi vermektedir.Son video ise aynı düzeydeki bir kıl dönmesinin ne kadar gereksiz yere genişçe kesilerek çıkarıldığı görülmektedir.
Bu kadar çok çeşidi olan bir ameliyatın sonuçlarını iyice araştırmadan hangi yöntemle ameliyat olacağınıza karar vermemenizi öneririm.

Bascom Ameliyatı

John Bascom tarafından tanımlanmışitır, nüans farkları olmakla birlikte mikro sinsektomi ve diğer çağdaş yöntemlere benzer şekilde uygulanır.
Sonuçları da bu ameliyatlara benzer. Yani hasta aynı gün işine dönebilir, tekrarı azdır, ağrı minimaldir.

Pit Picking Ameliyatı

Pit delik picking toplamak anlamına gelir, yani kılların giriş deliklerini almak şeklinde tarif edilebilir. Bu delikler alınır ve bu deliklerden içeri girilip kıllar temizlenir. Sinüsotomi denilen ameliyatsız yöntem olarak lanse edilen yönteme benzer.

Çağdaş Kıl Dönmesi Ameliyat Fiyatı

Klasik yöntemler gibi tahilil, konsultasyon, film, EKG, narkoz gibi uygulamalara ihtiyaç olmadığı için daha ekonomiktir. SGK sı olmayanlara herşey dahil 4500, SGK sı olanlara yine herşey dahil 2250 TL dir. İlerlemiş vakalarda minimal artış olabilmektedir.

Klasik Kıl Dönmesi Ameliyatı

Uzun yıllardır yapılan bir ameliyattır. Kıl dönmesinin olduğu alan genişçe çıkarılır, oluşan açıklık cilt uç uca gelecek şekilde kalın iplerle dikilir. Rutin pansumanlar sonrası 12-14.günlerde dikişler alınır.
Klasik Ameliyatın Avantajları ;
Her hastaya uygulanabilir
Ameliyat süresi kısadır(25-30 dakika).
Klasik Ameliyatın Dezavantajları
Tekrarlama ihtimali çok yüksektir % 30 (% 50 ye çıktığını yazan yayınlar mevcuttur)
Narkoz gerektirir
2-4 Hafta pansuman ve bakım gerektirir
10-15 gün iş gücü kaybı olur
Yataklı tedavi kurumu gerektirir.
Ameliyatın sonrası ağrı çok fazladır, giderek azalan şekilde 10-15 gün devam eder.
Geniş yara izi kalır.
Yüzde 10-15 enfeksiyon gelişebilir
Ameliyat sonrası erken dönemde yara açılabilir.
Ameliyat sonrası zorunlu yatış pozisyonu gerekir.

Yarı Kapama Tekniği
Kıl dönmesinin olduğu alan kesilerek çıkarılır; oluşan boşluk yanlardaki cilt uç uca değil, zemine dikilir. Uç uca dikilmediği için açık kalır ama açık yönteme kıyasla daha küçük bir yara kalır. Çok tercih edilen bir yöntem değildir.
Yarı Kapama Tekniği Avantajları
Cerrah açısından kolay uygulanan bir tekniktir.
Diğer ameliyatlardan kısa sürer ( 20-25 dakika)
Bölgesel uyuşturmayla yapılabilir.
Hasta açık yara olmasına rağmen 4-10 günde işine dönebilir
Her vakaya uygulanabilir.
Yarı Kapama Tekniği Dezavantajları
İş gücü kaybı fazladır
3-6 ay pansuman gerektirir
Ağrı fazladır.
Geniş yara izi kalır.
Yüzde yüze yakın ihtimalle iltihap gelişir ama genellikle ciddi sorun yaratmaz
İltihaba bağlı aylarca akıntı ve koku olur.
Ameliyat sonrası erken dönemde kanama olabilir.
Tekrar etme yada hiç düzelmeme ihtimali % 10 kadardır

Açık Bırakma Tekniği

Kıl dönmesinin olduğu alan genişçe çıkarılır, oluşan boşluk kendi haline dolmaya bırakılır. Boşluk alttan dolarken aynı anda ciltle kapanır, bu süre zarfında rutin pansumanlar yapılır. Yeni oluşan cilt kılın batmasına karşı daha dirençli olduğundan tekrar kıl dönmesi olma ihtimali diğer ameliyatlardan azdır.
Avantajları;Ameliyatlar arasında en az tekrarlayan tedavi şekillerinden biridir ( % 5 )
Cerrah açısından kolay uygulanan bir tekniktir.Diğer ameliyatlardan kısa sürer ( 20-25 dakika)
Bölgesel uyuşturmayla yapılabilir.
Hasta açık yara olmasına rağmen 4-10 günde işine dönebilir
Her vakaya uygulanabilir.
Açık Bırakma Tekniği Dezavantajları
İş gücü kaybı fazladır
3-6 ay pansuman gerektirir
Yataklı tedavi kurumu gerektirebilir.
Ağrı fazladır ancak 3-5 günde azalır
Geniş alanda çukur şeklinde yara izi kalır.
İltihaba bağlı aylarca akıntı ve koku olur.
Ameliyat sonrası erken dönemde kanama olabilir.
Ameliyat sonrası zorunlu yatış pozisyonu gerekir.

Kapalı Pansumansız Kıl Dönmesi Ameliyatı

7-8 yıldır uygulanan bir tekniktir. Kıl dönmesinin olduğu alan vücudun tam ortasından değil de bir tarafa kaydırılarak yapılan kesiyle çıkarılır ve cilt karşı tarafa kaydırılarak derinden yüzeye doğru kat kat dikilir. Cilt dikişi estetik dikiş denen şekilde gizli konulur bu sayede ameliyat bitiminde belirgin bir açıklık kalmaz.
Kapalı Pansumansız Teknik Üstünlükleri
Ameliyat süresi kısadır
Kalan iz daha kabul edilebilir düzeydedir
Tekrarlama ihtimali % 7 dir
Pansuman ve bakım gerektirmez
Kapalı Pansumansız Teknik Dezavantajları
İş gücü kaybı fazladır(kapalı dense de açılma riski ve ağrı sebebiyle 10 gün)
Narkoz gerektirir
Sonrası ağrı fazladır.
Yara izi olur .
Yüzde 12 civarında enfeksiyon gelişebilir
Ameliyatın 1-2 haftasında erken dönemde yara açılabilir.
Ameliyattan sonra zorunlu yatış pozisyonu gerekir.
Dikiş sonrası vakum aleti konmazsa kanama ve enfeksiyon riski çok artar.

Kıl Dönmesi Flap Yöntemi

Çok farklı flap tekniği vardır ,farkları çevrilen cildin şekli farklıdır.Genel olarak orta hattaki kıl dönmesini çıkarıp yerine yanlardan daha dayanıklı kılsız bir cilt parçasını getirip dikme işlemini içerir.Kıl dönmesi çıkarıldıktan sonra oluşan boşluğa yan taraftan cilt, cilt altı ve kasın zarını içeren bir parça dil şeklinde kökü vücuda bağlı olarak getirilip dikilir. En büyük üstünlüğü tekrarı diğer ameliyatlara oranla daha azdır. En sık yapılan flap yöntemi Limberg’dir, bunun yanı sıra rhomboid, eliptik, karydakis, modifiyelimberg, V-Y flap, Z plasti gibi flapler de vardır. En iyi flep yöntemi karidakis’tir.

Limberg Flep

Limberg flep kıl dönmesi ameliyatları arasında en sık yapılanlardandır. Tarif eden kişi adıyla anılmaktadır. Baklava dilimi gibi kesilerek çıkarılan yer yine baklava dilimi gibi ama bu defa 3 kenarı kesilen yan taraftaki deri getirilir. Bir tür deri kaydırma yöntemidir. Çok çeşitli flep ameliyatlarından biridir.

limberg flep ameliyatı
Çıkarılan geniş doku parçasının oluşturduğu açıklığı yandaki cildi çekerek kapatmak yerine yan tarafından cilt kaydırılır temel amaç gerginliğin azaltılmasıdır. Gerginlik daha az olunca ağrı, yara açılması, tekrarlama gibi sorunlar daha az görülür.Farklı kaynaklarda tekrar ihtimali % 7 ile 20 arasında değişen rakamlar olarak verilmektedir.
Limberg flep standart bir büyüklükte kesi ile yapılır hastalık küçücük bir alanda da olsa geniş bir yeri çıkarmak gerekir, bu da gereksiz yere kesidir. Öyle vakalar vardır ki çıkarılması gereken dokunun 20 katı da sağlıklı doku çıkarılır.

limberg flep
Kıl Dönmesi Tedavisinde Limberg flep dezavantajları;
Çok büyük bir Z harfi şeklinde rahatsız edibi bir ameliyatın izi kalır ki kadın hastalar için çok ciddi sorundur.
Kan emici dren konduğu için 2-4 gün hastanede yatmak gerekebilir.
25-35 tane dikiş atıldığı için en az 2-3 hafta yatak istirahatı önerilir.
Geniş alan kesildiği için kanama, iltihaplanma, yara açılması gibi her ameliyattan sonra görülebilen sorunlar daha sık olur
Sonuç olarak;
Genel olarak değerlendirildiğinde gerçekte 1-2 cm lik alanda olan hastalıklı dokuyu almak için 20 – 30 cm lik cildi kesmek son derece gereksiz bir uygulamadır.
Yöntemleri iyi araştırmadan karar vermemelisiniz. Karidakis yöntemini bilen cerrahlar limberg flep ameliyatını yapmamaktadır. Aynı mantıkla doku kaydırılır ancak çok daha pratiktir. Karidakis yöntemi ayrı bir sayfada incelenecektir.

Karidakis Ameliyatı

Deri D harfi gibi kesildiği için D flap de denmektedir. Karidakis falp ameliyatında kıl yumağını (pilonidal sinüs) içeren cilt kesiği tam ortadan değil ortanın bir tarafından daha fazla olacak şekilde yapılır ve az kesilen tarafın cildi karşı tarafa doğru kaydırılıp o şekilde dikiş atılır. En hasta lüksünün en iyi olduğu yöntemdir.

Karidakis yöntemi ile pilonidal sinüs ameliyat ücretleri için https://www.ideaklinik.com/tedavi-ucretleri-bilgisi.html
Karydakis flap avantajları ;
* Tekrar ihtimali düşüktür
* Operasyon sonrası iz azdır.
* Uygulaması kolaydır.
* Daha az ağrı olur
* Ameliyat sonrası hasta lüksü iyidir
* Daha az cilt kesildiği için kanama riski düşüktür
* İltihaplanma ihtimali azdır
* Çok ilerlemiş kıl dönmeleri dahil her vakada uygulanabilir.
Karidakis flap olumsuzlukları
* Mikro sinüsektomi ( bascom ) ameliyatına göre daha büyüktür
* Belden aşağı uyuşturma veya narkoz gerektirir
* Hastanede yapılması gerekir
* Uygulamayı bilen cerrah sayısı azdır.

karidakis flap

Karidakis Ameliyatı Zor mudur ?

Çağdaş pilonidal sinüs ameliyat yöntemlerine kıyasla zordur ama klasik yöntemlere göre daha kolaydır. Örnek sayısal tanımlama şu şekilde yapılabilir klasik cerrahiyi genel olarak 10 zorluk, çağdaş ameliyatları bir zorluk olarak değerlendirirsek Karidakisi üç olarak sınıflayabiliriz. Yani klasiklerden çok kolay ama çağdaşlardan daha zordur. İş gücü kaybı da böyledir. Yani yöntemlerde hasta aynı gün işine dönebilir, eski yöntemlerde 12-15 gün yatak istirahati gerekir karidakiste 3-4 gün istirahat önerilir.
Tekrarlama ihtimali flap yöntemlerinden biraz daha azdır % 5 civarıdır. Hastalığınız mikro sinüsektomi, bascom, pit picking ve sinüsotomi için ileri ise karidakis yöntemini tercih edin.

Flap Yöntemi Avantajları
Tekrarlama ihtimali düşüktür(% 7- 8 )
Gerginlik olmadığından daha az ağrılıdır ancak kesilen alan çok fazla olduğu için uzun süren ğrı olur

Flap Yöntemi Dezavantajları

İş gücü kaybı fazladır (10-15 gün yatak istirahatş gerektirebilir)
Narkoz gerektirir(bölgesel uyuşturmayla yapılabilir ama kalite düşer)
Yataklı tedavi kurumu gerektirir bu da maliyeti artırır
Abartılı bir yara izi olur ( 10-12 cm uzunluğunda büyük bir “Z” harfi şeklinde
Yüzde 12 civarında enfeksiyon gelişebilir, bazi iltihaplarda yara açılır ve iyileşme süresi aylarca sürebilir
Erken dönemde yara açılabilir, zorunlu yatış pozisyonu gerekir.
Vakum aleti konmazsa kanama ve enfeksiyon riski çok artar.
Teknik olarak zor bir ameliyattır çünkü çok kesik yapılır ve 20-30 dikiş atmak gerekir.
Uzun sürer (40-45 dakika)
Bütün bunlar ve artık uygulanmadığı için burada bahsedilmeyen ameliyatlardan sonra Idea Kliniği tarafından geliştirilen mikro sinüsektomi ile kıl dönmesi tedavisi avantajları sebebiyle giderek yaygınlaşan bir tekniktir. Orta vadede uygun vakalarda standart tedavi haline gelecektir.
Tedavi olmaya karar verilmeden önce yöntemlerin farkları iyi algılanmalıdır

Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavisi

Geçmişte uygulanan fenol ve gümüş nitrat tedavileri gerçek bir tedavi olmamaları ve neredeyse hastaların hepsinin yıllar içinde tedavi olmak zorunda kaldığı için uygulayıcısı pek kalmamıştır.

Bu fenol ve gümüş nitrat uygulamaları sorunu gerçek anlamda çözemez çünkü hastalığın asıl nedeni olan kılların giriş delikleri ve sinüs olduğu gibi kalır.
bilinen tek etkili ameliyatsız yöntem sinüsotomidir. Sinüsotomi ayrı sayfada ayrıntılı ele alınmıştır.

Tedavi ücretleri bütün hastalıklarda olduğu gibi bazı faktörlere bağlı olarak çok değişir. Aynı ameliyat olsa bile yapılan kurum, kişinin sosyal güvencesi gibi durumlar fiyatı çok değiştirir. Ücretlerin ayrıntısına geçmeden önce şunu bilmekte yarar var; önemli olan hizmeti kaç liraya aldığınız değil nasıl bir sağlık hizmeti aldığınızdır. Pilonidal sinüs için tarif edilmiş 4 ü çağdaş, 10 klasik olmak üzere 14 hatta bir kısmı pek uygulamayan daha fazla çeşit yöntem vardır. Benim bu güne kadar duyduğum en yüksek rakam Maslak Acıbadem Hastanesinde yapılan klasik pilonidal sinüs ameliyatı fiyatıdır ki 22 000 TL fatura edilmiştir. Bu kadar abartılı bir ücret karşılığında kalitesiz bir operasyon ama çok lüks otelcilik hizmeti almaktansa devlet hastanesinde kaliteli bir operasyon ama son derece ilgisiz personelden kötü bir otelcilik hizmeti almak çok daha akıllıca bir yaklaşımdır. Personel ilgisizliği ya da kötü hizmet sizi ancak bir gün üzebilir ama kötü bir cerrahi işlem sizi ömür boyu üzebilir.

Kıl Dönmesi Ameliyatı Fiyatı

Devlet hastanelerinde herhangi bir ücret alınmadan tedavi yapılır.
Sosyal güvencesi olan hsastalara muayene ücreti dahil 4500 TL’den başlamaktadır. Hastalığın düzeyi, uygulanacak yöntem ve malzemelere göre artış gösterebilir. SGK’sı olmayan hastalar için 2 katı uygulanır.

Bu fiyatlara muayene, ameliyat, lazer, gerekirse kontrol ve pansuman ücretleri dahildir, değişik isimler adı altında sürpriz ödemelerle karşılaşılmaz. Hasta kliniğe gelirken ne kadar ödeyeceğinden emindir.

Yukarıda bahsedildiği gibi araştıracağınız en son şey işlemin ücreti olmalı, öncelikle hangi yöntemle tedavi olacağınıza karar vermelisiniz. Bunun için de karar vermeden önce yöntemleri iyi araştırıp sizin için en uygun olanı tercih etmeli bu yöntemi en uygun fiyata yaptıracağınız kliniği araştırmalısınız. Tabi bu arada yöntem konusunda tecrübeyi de önemsemelisiniz.

Araştırmanıza ciddi katkı sağlayacak şu videoyu izlemelisiniz

Çağdaş Pilonidal Sinüs Ameliyatı Video


www.kildonmesi.com.tr den özetlenerek alıntıdır.

https://www.ideaklinik.com/mikro-sinusektomi-ameliyati.html

https://www.ideaklinikankara.com/mikro-sinusektomi-ameliyati/

https://www.sehersirin.com/kil-donmesi-ameliyati-sonrasi-neler-yapilmali/

HAKKINDA admin

623 Yorumlar

 1. Merhaba bende bundan 2 önce özwl bir klinikte oldum küçük kesilerle içindeki keseyi aldılar 1 ay da tamamen iyleştim ama şuanda kanla karışık akımtılarım var ve 2 tane delik bu deliklerin biri vardı biri yeni çıktı ve korkuyorum twkrar yaşamak istemiyorum sebebi ne acba
  Dr.Muharrem Kaya
  genel hijyene dikkat etmediğinşz için kıl dönmeniz nüks etmiş tedavi olmalısınız

 2. Hocam 4 yıl önce kıl dönmesi ameliyatı oldum ama halen oturmaam da sıkıntı yaşıyorum doktora gittim ultrason çektim az bi ödem oluşmuş ama o emli değil arveles kullan dedi ama genede rahat değilim bana neler onerebilirsiniZ
  Dr.Muharrem Kaya
  ben cerrah değilim.bu nedenle size çok yardımcı olamam.05426210888 nolu telefondan ideaklinikle görüşürseniz sizi bilgilendirirler

 3. Hocam ben açık ameliyat oldum kıl donmesinden 2 hafta oluyo duş ne zaman alınabilir bide yara ne zaman kapanır her gün düzenli pansuman devam ediyor daha ne kadar sürer pansuman
  Dr.Muharrem Kaya
  her cerrahın farklı uygulamaları vardır.bu nedenle hekiminize sormanızı öneririm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir